Vorstellungen

SA, 24.11.2018
Cinématte Bern, 17h00
E/d, in Anwesenheit von/en présence de Sophie Huber
SA, 24.11.2018
Filmpodium Biel/Bienne, 20h30
E/d, nach/après «In a Nutshell»: o.D./s.d., in Anwesenheit von/en présence de Sophie Huber
SO, 25.11.2018
Kino im Schloss Oberhofen, 15h00
E/d, in Anwesenheit von/en présence de Sophie Huber, Reservation empfohlen (via Schlossdrogerie Jutzi)